Podmínky užití

Podmínky užití webové stránky https://www.ieva.cz (webová stránka) a jejího obsahu

Používáním webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami:

1. Jakýkoli obsah dostupný na webové stránce (jako např. texty, zprávy, studie (zejména ReSAO), fotografie, kartografická díla, jiná znázornění a jiná autorská díla, jiné materiály a dokumenty, audio záznamy či jakýkoli jiný obsah dostupný na webové stránce) ať už bezprostředně nebo skrze hypertextový link je chráněn autorským zákonem ve prospěch Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú. (Institut) nebo jiných osob, jejichž díla Institut na webové stránce publikuje (Materiály).

2. Jakékoli užití Materiálů či jejich částí včetně úprav, zpracování, zahrnování do jiných děl nebo zpráv nebo prací, rozmnožování, rozšiřování, vystavování, šíření jakýmikoli prostředky či zpřístupňování pro jakékoli účely (ať už komerční či nekomerční) je zakázáno a vyžaduje předchozí písemný souhlas Institutu, nejedná-li se o (a) citaci v mezích § 31 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů; (b) sdílení, které je na webové stránce výslovně povoleno; nebo (c) pouhé zobrazování obsahu webové stránky pro osobní informativní účely. Svoji případnou žádost o získání souhlasu s užitím obsahu webové stránky zasílejte na InstitutEVA.zu(at)gmail.com. Institut si vyhrazuje právo souhlas neudělit.

3. Účelem webové stránky je informování o projektech a aktivitách Institutu a umožnění osobám, které webovou stránku navštíví, čtení a prohlížení publikovaných informací a materiálů dostupných na webové stránce za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití (Účel). Povoluje se užití webové stránky a jejího obsahu způsobem, který odpovídá Účelu. Je naopak zakázáno takové užití, které je v rozporu či mimo rámec Účelu, zejména je zakázáno zasahovat do provozu webových stránek jakýmkoli způsobem či je jakýmikoli prostředky narušovat (jako např. spamováním, hackováním, zanášením virů, spywaru či jinými prostředky způsobilými ohrozit fungování webové stránky). Je zakázáno zasahovat do programování webu a jakýmkoli způsobem jej rozmnožovat, překládat, zpracovávat, měnit, zhotovovat rozmnoženiny, dekompilovat či jej jinak užívat jiným způsobem, který není v souladu s Účelem.

4. Za účelem neustálého zkvalitňování našich služeb v některých případech využíváme služeb následujících třetích stran (Google Analytics) poskytujících anonymní statistické informace o vašem uživatelském chování. Zásady ochrany uživatelských údajů Google Analytics jsou dostupné zde. Využíváním webové stránky současně souhlasíte s těmito zásadami. Pokud však s těmito zásadami nesouhlasíte, webovou stránku prosím nevyužívejte.

5. Tyto podmínky užití se řídí českým právem.