Institut environmentálních výzkumů a aplikací

Vítejte na stránkách Institutu environmentálních výzkumů a aplikací. Jsme tu proto, abychom pro Pardubický kraj řešili témata související s životním prostředím a mimo jiné adaptovali Pardubický kraj na dopady klimatické změny.

Co děláme

Aktuální zprávy

Admin 20. 3. 2024

Konference „Implementace regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje (ReSAO)“

Pomyslnou tečku za projektem „Implementace regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje“ udělala konference...

Admin 15. 2. 2024

Pozvánka na konferenci k projektu Implementace ReSAO

Projekt „Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje“ podpořený z Norských fondů se brzy dočká...

Admin 22. 12. 2023

Sérii seminářů završila přednáška pro chrudimské střední školy

Významnou součástí projektu „Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje“  podpořeného z Norských...

Admin 3. 11. 2023

Video reportáž: Výsadby stromů v Jevíčku, Hroubovicích a Luži

Výsadby stromů tvoří důležitou část investičních akcí realizovaných v rámci projektu „Implementace Regionální strategie adaptačních...

Pardubický kraj si dlouhodobě uvědomuje nutnost řešení aktuálních otázek životního prostředí zejména s ohledem na projevy hydrometeorologických extrémů. Subjektům, zejména obcím, na území kraje je poskytována podpora na nejrůznější projekty. Postupem času však vyvstala potřeba komplexnějšího přístupu. Projevy výrazného sucha od roku 2017 hledání fungující cesty uspíšily. Nejvhodnějším řešením se ukázalo zřízení samostatné jednotky, která by pod hlavičkou Kraje řešila otázky životního prostředí v nejširším slova smyslu.

Dne 11. září 2018 byl oficiálně Pardubickým krajem založen Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav, zkráceně IEVA. Jedná se o flexibilní a štíhlou organizaci, která naplňuje stanovené cíle, zejména pak koncepci ReSAO.


Regionální strategie adaptačních opatření (ReSAO) je prvním a dlouhodobým projektem, který IEVA řeší. Projekt je rozdělen do více částí a etap. Jednotlivé části se doplňují a jednotlivé etapy na sebe navazují. Vše dlouhodobě směřuje k vlastní realizaci adaptačních opatření. ReSAO je oficiálně schválená koncepce Pardubického kraje řešící adaptace na změnu klimatu.

Není v silách jedné instituce realizovat tisíce opatření potřebných ke zmírnění dopadů klimatické změny. Zároveň není technicky možné věnovat se celému území kraje najednou.

IEVA má za úkol celý proces nastartovat a koordinovat. Proto byla realizována I. Startovací etapa, v níž bylo území Pardubického kraje rozděleno dle naléhavosti řešení. Pomocí multikriteriální analýzy byla pro územní jednotky tvořené povodími IV. řádu stanovena témata, kterým je třeba se věnovat. Můžeme tedy říci, že víme na jaké části území se nejprve zaměřit a co v nich řešit.

Statistické údaje, které možná napoví...

IEVA v číslech

9

prioritních oblastí zpracováno

100

souborů adaptačních opatření navrženo

240km²

Pardubického kraje návrhem pokryto

77

obcí zapojeno do procesu

10

prioritních oblastí rozpracováno

11

seminářů před námi

3

stavební akce projektujeme a financujeme