Hydrogeologický průzkum na řece Svitavě

Už za pár let by to mohlo být jinak.
Krátký úsek řeky Svitavy těsně pod Hradcem nad Svitavou unikl regulaci a na jeho příkladu si můžeme představit, jak Svitava kdysi vypadala a jak by mohla vypadat v budoucnu. IEVA v současné době zadává rozsáhlý hydrogeologický průzkum, který vyhodnotí realizovatelnost revitalizace Svitavy z pohledu ovlivnění vodárenského zdroje Březová nad Svitavou.