Konference „Implementace regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje (ReSAO)“

Pomyslnou tečku za projektem „Implementace regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje“ udělala konference nesoucí stejnojmenný název. Ta se uskutečnila v úterý 27. února v příjemných prostorách konferenční místnosti hotelu Jezerka na Seči. Pro účastníky, z řad starostů a členů zastupitelstev nebo radních měst a obcí, zástupců orgánů státní správy i spolků, odborných firem a veřejnosti, byl připraven bohatý celodenní program s občerstvením a obědem, celým dnem provázel v roli moderátora Petr Šilar. 


Dopolední blok se nesl v duchu představení činnosti Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, z. ú. (IEVA), představení projektu ReSAO a ukotvení významu adaptace na změnu klimatu v Pardubickém kraji. V úvodu dne přispěl svým příspěvkem hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, Bohdan Osoha z Ministerstva zemědělství nebo Jakub Horecký z Ministerstva životního prostředí. Zástupkyně programu „Zdravá krajina“ představily působení a vývoj ReSAO Plzeňského kraje, které úzce navazuje na ReSAO Pardubického kraje, a jež bylo utvářeno podle vzoru IEVA.

Odpolední blok byl věnován realizovaným akcím, které díky projektu vznikly v uplynulých dvou letech. Účastníci konference shlédli krátká videa, která přiblížila aktivity IEVA a projektu ReSAO. Video report z realizace protipovodňové ochrany místní části obce Jenišovice (PPO Štěnec), shrnula starostka obce Jenišovice Alena Serbousková. Projekt, realizaci a spolupráci s IEVA popsala a potvrdila přínos realizovaného opatření, které již prověřila zimní povodeň. Pro realizované výsadby v obcích Luže, Hroubovice a Jevíčko bylo představeno propagační video, které dobře vysvětlilo přínosy opatření do budoucna. Jednotlivé realizace pak představili starostové obcí. Pan starosta Dušan Pávek popsal realizované výsadby u sběrného dvora a nový extenzivní sad s posezením u nově vybudované cyklostezky z Jevíčka do Velkých Opatovic. Spolupráci při realizaci výsadeb v Hroubovicích popsal starosta Marcel Samek. Pan Starosta Ladislav Peterka z Luže připomenul důležitost prostupnosti krajiny a možnost města a obcí obnovovat staré polní cesty v krajině. Výsadba stromořadí mezi Luží a místní částí Radim v doprovodu bývalé polní cesty je prvním projektem, na který mohou v budoucnu navázat další obdobná opatření pro posílení prostupnosti krajiny a její odolnosti proti klimatickým změnám. O aktuálně zahájené revitalizaci Banínského potoka promluvil někdejší starosta obce Banín Josef Peterka. Několik let připravovaná revitalizace Banínského potoka byla zahájená v březnu letošního roku. Akci převzal, jako investor státní podnik Povodí Moravy a ten je ukázkou spolupráce několika subjektů, které jsou pro obnovu a adaptaci krajiny klíčové.

Příspěvky přednášejících jsou ke stažení na odkazu: https://www.ieva.cz/konference/konference-bergen-2024