IEVA umí velké i malé věci

Institut environmetálních výzkumů a aplikací řeší primárně koncepční práce na území Pardubického kraje. Nicméně od počátku tvrdíme, že příklady dobré praxe táhnou, a kolikrát je lepší zasadit jeden strom, nežli teoretizovat o velkých věcech. V rámci projektu Implementace regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje (ReSAO) podpořeného grantem z Norských fondů je kladen důraz na praktické realizace. Proto jsme se rozhodli navázat na dřívější spolupráci v některé již řešené prioritní oblasti. Pomyslná střelka kompasu se zastavila ve městě Jevíčku, které leží v prioritní oblasti Malonínský potok. Prodiskutovali jsme možnosti konkrétní spolupráce a jako nejvhodnější se v tomto případě ukázala podpora zakládání krajinné zeleně. Bylo sepsáno memorandum o spolupráci a pustili jsme se do práce.

V současné době se dokončuje cyklostezka mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi. Město vytipovalo pozemek, kde by bylo možné cyklostezku doplnit o nějaký zajímavý prvek. IEVA v této lokalitě připravila projekt krajinného prvku. Na ploše 1420 m2 byla navržena výsadba celkem 23 stromů a 10 keřů. Navrženy byly jak ovocné odrůdy, které aktivně využijí návštěvníci území, tak i větší krajinotvorné dřeviny. Lokalitu je možno výhledově doplnit o odpočinkové zázemí či mobiliář.

Město Jevíčko zároveň buduje sběrný dvůr. Jedná se o investici města z vlastních zdrojů a tak byla výstavba celého areálu rozložena do více etap. Proto město uvítalo, že IEVA pomůže s ozeleněním areálu. Z projektu tedy vyčleněny výsadby, které zařídí IEVA. Navržena byla výsadba celkem 7 ks větších, již zapěstovaných stromků.

Předpokládané náklady na oba projekty jsou okolo 130 000 Kč. Na tomto modelovém příkladu se ukázal, typický příklad spolupráce s IEVA. Institut pomůže, s čím bude moci (typicky předprojekční a projekční příprava, zajištění financování), ale nebude následným provozovatelem či vlastníkem opatření.