Povodí Malonínského a Teplického potoka

Dokončili jsme Adaptační strategii prioritních oblastí Pardubického kraje – východ, adaptační opatření pro povodí Malonínského potoka a Teplického potoka.