Povodí Novohradky a Podolského potoka

Dokončili jsme Adaptační strategii prioritních oblastí Pardubického kraje – západ, adaptační opatření pro část povodí Novohradky a povodí Podolského potoka.