Předání staveniště na Řepnickém potoce

Předání staveniště pro akci Řepnický potok – Štěnec bylo úspěšné. Prvního listopadu se sešli všichni zástupci dotčených orgánů a staveniště si společně předali. Jedná se o protipovodňové opatření pro místní část Jenišovic. Investorem akce je prostřednictvím IEVA Pardubický kraj za podpory Norských fondů z výzvy Bergen. IEVA bude vykonávat také technický dozor stavby. Bližší informace o opatření je možno najít v Newsletteru 02/2022 (ke stažení v sekci publicita – informační bulletiny) .