Říční niva, pradávný základ života

Říční niva, pradávný základ života. Rovné úrodné plochy kolem vodních toků byly příhodným místem pro hospodaření a návazné zakládání sídel. Tím však byl zničen tlumivý efekt nivy, která umožňovala bezpečné rozlití řeky, tím snížení rychlosti a energie tekoucí vody. Vysídlení prostoru nivy je krok řekněme mírně problematický a ne vždy realizovatelný a proto se snažíme obnovit přirozené funkce nivy alespoň v zemědělské krajině jako v oblasti Teplického potoka.