Stavba protipovodňového opatření na Řepnickém potoce úspěšně dokončena

Ve čtvrtek 8. června byla stavba, která poslouží k ochraně místní části Štěnec v obci Jenišovice na Chrudimsku, předána. "A to bez vad a nedodělků," informoval ředitel IEVA Petr Řezníček. Zhotovitel stavby, firma PP-GROUP.cz s.r.o., zvládla dílo dokončit s několikatýdenním předstihem. Kolaudace stavby proběhne 20. června. Realizace projektu přišla na necelých sedm milionů korun.