Video reportáž: Protipovodňová opatření na Řepnickém potoce

V rámci projektu „Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje“, který byl podpořen z Norských fondů, se v roce 2023 podařilo úspěšně dokončit hned několik investičních akcí. Nejrozsáhlejším a finančně nejnáročnějším dílem byla stavba protipovodňového opatření v obci Jenišovice na Chrudimsku. 

Níže uvedené video představuje tento projekt a jeho hlavní přínosy. I o nich ve videu pohovořili Alena Serbousková, starostka Jenišovic, a Petr Řezníček, ředitel IEVA.