Video reportáž: Výsadby stromů v Jevíčku, Hroubovicích a Luži

Výsadby stromů tvoří důležitou část investičních akcí realizovaných v rámci projektu „Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje“. V roce 2023 se díky podpoře z Norských fondů podařilo úspěšně dokončit výsadby v Jevíčku, v Hroubovicích a také v Luži.

Níže uvedené video představuje tyto projekty a jejich přínos pro místní komunity. O konkrétních výsadbách v daných lokalitách již více prozradili Dušan Pávek, starosta Jevíčka, a Marcel Samek, starosta obce Hroubovice.