Začali jsme pracovat na Revitalizaci Banínského potoka

-